Be The Breakthrough

Kampanj

2017 » Mikael B, Genentech och Step Up To Cancer

Kampanjen ’Be The Breakthrough’

Mikael B har tillsammans med skådespelaren Morgan Freeman utsetts att ingå i en rikstäckande amerikansk medvetenhetskampanj som utarbetats av Step Up To Cancer och Genentech. Kampanjen syftar till att informera befolkningen om vikten av att aktivt delta i kampen mot cancer genom att låta undersöka sig, delta i testförsök eller stödja cancerpatienter.

Mikael har målat två verk inspirerade av verkliga cancerberättelser. Berättelserna valdes ut bland alla de deltagare som ville dela med sig av sin personliga historia. Det var en stor ära för Mikael att få använda sin konst för att göra skillnad på ett så viktigt område som cancer.

Stand Up To Cancer är en amerikansk organisation vars uppgift är att samla in pengar till utvecklingen av nya hälsometoder och allmän forskning inom cancerområdet.

Genentech är ett av de ledande företagen inom bioteknik och utvecklar läkemedel för flera livshotande sjukdomar i den här kampanjen, bland annat cancer.

“Jag är hedrad att få använda #CancerBreakthrough-berättelser i min konst. Det går inte att nå framsteg utan förändring, och om du kan ändra ditt eget sätt att tänka kan du ändra allt. Se något positivt även i svåra tider, samla styrka i sorgen och hitta kraft av reflektion. Så kan vi göra en förändring.” – Mikael B.

Besök Stand Up To Cancer

Lonely Whale

Kampanj

2017 » Rädda haven med Lonely Whale, Adrian Grenier och Mikael B

Mikael B och den ideella organisationen Lonely Whale har, tillsammans med skådespelaren Adrian Grenier i spetsen, gått ihop om att rädda världens hav. Samarbetet började med soluppvisningen ”Awake” på SLS Brickell hotel i Miami under Miami Art Basel 2017. Tillsammans bjöd Mikael och Adrian gästerna på föreställningen ”Awake”, där Mikaels verk inspirerats av Lonely Whales fokus på att minimera plastföroreningen i världshaven.

Mikael använde sig också av den inspirationen när han dekorerade Philippe Starcks ikoniska ankskulptur, som ligger på hotellets takterrass. Alla intäkter från utställningen och från den trycksak som såldes i Mikael B webbutik gick till Lonely Whale.

Mikael har alltid varit fascinerad av världshaven och känner ett starkt behov av att göra vad han kan för att bevara dem. Han känner sig därför extra hedrad av att få möjlighet att med sin konst hjälpa och stödja en organisation som Lonely Whale.

Fonden har sedan 2013 lanserat banbrytande initiativ för att öka medvetenheten om de miljöfrågor som påverkar världshaven och har också, i samarbete med FN Environment, Strawless in Seattle, Dell Computers och många fler, spelat en stor roll i den fortsatta kampen för att minska föroreningarna av plast.

Besök Lonely Whale